Standard ISO 50001

Standard SIST EN ISO 50001:2011 je mednarodni standard za sisteme upravljanja z energijo, pomaga organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energijske učinkovitosti ter podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogoča razviti in izvajati politike in cilje, kateri upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembnih energetskih vidikih.

Standard je mogoče uporabiti v organizacijah vseh vrst in velikosti, ne glede na geografske, kulturne ali družbene razmere.

Sistematično upravljanje z energijo naj bi privedlo do zmanjšanja stroškov za energijo in do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Naše podjetje vam svetuje in pomaga na osnovi vseh predhodnih korakov uvesti standard ISO 50001. Na razpolago imamo strokovno znanje in vse potrebne merilne naprave, s katerimi vam kvalitetno pripravimo analizo trenutne rabe energije v organizaciji, ki je osnova za pripravo strategije in vseh ostalih dokumentov ter ukrepov za uvedbo standarda SIST EN ISO 50001:2011.