Storitve

Podjetje s svojimi kompetentnimi sodelavci nudi naročnikom svetovanje in pomoč na naslednjih področjih:

 • Razvoj novih izdelkov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.
 • Računalniška dinamika tekočin - CFD
 • Razvoj, raziskave in svetovanje na področju hidro-energetike
 • Razširjeni energetski pregledi.
 • Izdelava investicijske dokumentacije.
 • Termovizija in termografija.
 • Uvajanje standarda SIST EN ISO 50001.
 • Študije izvedljivosti na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.
 • Celovite energetske zasnove.
 • Upravljanje z energetskimi in okoljskimi podatki.
 • Pomoč pri prijavi na različne razpis za pridobivanje finančnih spodbud.