I - VITES - Inštitut za visoke tehnologije in sisteme

POSLANSTVO bodočega razvoja inštituta je omogočiti pedagoškim delavcem na VITES-u in študentom kvalitetno raziskovalno in razvojno delo za potrebe ustanoviteljev, drugih naročnikov in sodelovati v mednarodnih projektih.

VIZIJA inštituta je zagotavljati dodatno raziskovalno bazo za MSP - SME v Sloveniji, s posebnim poudarkom na Dolenjski in Beli krajini in prevzemati specifične naloge za velika podjetja ter na ta način zagotavljati visoko dodano vrednost ter zaposlovanje prebivalcev na širši Dolenjski.